Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.

Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách je firma s více než 40-letou tradicí ve výrobě konzumních vajec a vaječné melanže. Skládá se ze dvou středisek Kosičky a Mlékosrby. Pracuje zde 50 lidí.

V rámci republiky není žádným tajemstvím, že Kosičky patří od založení mezi nejlepší podniky v oboru s předními ekonomickými výsledky. V roce 1992 došlo k transformaci podniku, vytvořila se společnost s ručením omezeným. Zakládajícími členy až do současné podoby byla 4 bývalá zemědělská družstva s majetkovou účastí. Významnou úlohu v letech 1970-1999 sehrál ředitel Ing. Josef Doubravský, který dokázal vést podnik k všeobecnému uznání v oblasti výživy drůbeže a dosahoval dobrých ekonomických výsledků. O roku 1999 až do roku 2019 byl ve vedení firmu ředitel p. Petr Hošek, který předal svoji pozici začátkem roku 2020 panu Mgr. Janu Pozdílkovi. Pan Hošek se přesunul na pozici ředitele třídírny vajec do nedalekého Městce Králové, kde se nachází v současné době jedna z nejmodernějších třídíren vajec v ČR, kterou využívá ke třídění vajec právě drůbežárna Kosičky. Kapacita třídírny vajec je vytřídění 120 000 ks vajec za hodinu. Součástí stroje je automatická dezinfekce vajec UV lampou, detekce poškozených vajec pouhým okem neviditelných - tzv. mikrokřapů a vyřazení vajec špinavých. Na konci třídícího procesu dochází k automatickému zabalení vajec do papírového recyklovatelného obalu a následuje distribuce ke koncovému zákazníkovi. Zákazníci drůbežárny Kosičky mají tedy záruku v nákupu vajec jen ve 100% kvalitě.

Drůbežárna Kosičky disponuje bohatým vozovým parkem, kdy zaměstnanci rozváží vajíčka po celé ČR bez zprostředkovatelů napřímo k zákazníkům. Tito berou jako samozřejmost vysokou kvalitu poskytovaných služeb, TOP kvalitu vajec spočívající v pevnosti skořápky, barvě žloutku, pevnosti a neslévání se jednotlivých složek vnitřku vajíčka a také samozřejmě v jejich čerstvosti a nejnižších cenách při nákupu jako od prvovýrobce - producenta a zástupce poctivého českého zemědělství.

Díky vysoké poptávce ze strany zákazníků na vzdálené Moravě společnost otevřela v roce 2018 detašované pracoviště v Brně, odkud denně vyráží dalších 5 rozvozových vozidel uspokojit vysokou poptávku po vajíčkách z Kosiček.

Je možná nás rovněž navštěvovat na farmářských trzích každou sobotu v Praze - Vršovicích na Kubáňském náměstí, každou druhou sobotu v centru Hradce Králové v ul. Letců, dále v neděli 1x měsíčně na zámku v Doudlebách nad Orlicí a na nepravidelných sobotních farmářských trzích v královéhradeckém FUTURU v ul. Brněnská. Rádi Vás o víkendech osobně na našich tradičních místech u řemeslného stánku s dřevěnými sochami slepiček přivítáme.

Sledovat nás můžete na naších stránkách www.vejcekosicky.cz a na FB "Milujeme vejce", kde najdete i vaječné recepty, tipy a návody.