ZD Libčany

ZD Libčany vzniklo transformací v roce 1992/1993 s poměrně širokou členskou základnou. Noví členové z transformace vnesli do družstva celý svůj majetek, majetkové podíly.

Zemědělské družstvo Libčany hospodaří v řepařské výrobní oblasti se zaměřením na pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky olejné a cukrové řepy.

Významnou specializací je ovocnářství. Družstvo obhospodařuje jabloňové sady, sady hrušní, sady třešní a v menšinovém zastoupení i sad broskví a slivoní. Pro skladování ovoce je družstvo vybaveno sklady ovoce s technologií ULO (ultra low oxygen), tedy s řízenou atmosférou při skladování. Chlazení je na bázi ekologické verze bez freonu.

Máme vlastní třídičku na jablka a třídičku na konzumní třešně. Tato technologie umožňuje třídit podle velikosti a třešně i podle barvy, s velkým hodinovým výkonem. Máme kapacitu na třídění pro cizí.

Třešně jsou zpravidla exportovány prostřednictvím odběratelských firem.

V dnešní době zaměstnává Zemědělské družstvo Libčany cca 50 stálých pracovníků, sklizeň ovoce zajišťuje zahraničními sezónními pracovníky.